Aantal inbraken en branden in Nederland blijft dalen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
08-10-2015

De daling van het aantal inbraken en branden in Nederland zet door. Waar verzekeraars in 2013 gemiddeld nog circa 3.500 inbraakclaims per maand registreerden, daalde dat in 2014 naar 2.900. Het aantal brandschades daalt ook: van 315 per dag in 2013 tot 274 claims vorig jaar. Opvallend is de effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wie een keurmerk heeft, loopt ruim 30 procent minder kans op inbraak en brand.

De daling blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken en de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars opnieuw uitbrengt in de Week van de Veiligheid. Het Verbond maakt hiervoor een analyse van inbraak- en brandclaims die verzekeraars hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem. Het Algemeen Nederlands Inbraakpeil – het aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens – daalde in 2014 naar 3,6 (was 4,4 in 2013), het Algemeen Nederlands Brandpeil daalde van 15,3 naar 13,3. De totale schadelast loopt in de vele honderden miljoenen euro’s.

Meeste inbraken in Brabant, minste in Groningen
Hoewel het aantal inbraakclaims relatief daalde, hebben inwoners van Noord-Brabant nog altijd de meeste kans op diefstal thuis: per 1000 huishoudens noteerden verzekeraars in Brabant vorig jaar 5,4 claims. Groningen is de veiligste provincie (1,65 claims per 1000 huishoudens). Opvallend is dat alleen in Limburg het aantal claims (zeer licht) is gestegen. Van de grote steden (meer dan 50.000 huishoudens) was het inbraakrisico in 2014 het hoogst in Tilburg en Eindhoven. Nu de “r” weer in de maand zit is extra alertheid geboden: in de donkere maanden zijn inbrekers het actiefst, vooral tijdens beide kerstdagen als velen familie opzoeken of met vakantie zijn.

Brand in 1 op 76 woningen, brandkans op platteland hoger
Ook het aantal brandclaims is gedaald. Vorig jaar waren iets meer dan 100.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning, wat neerkomt op brandschade in één op de 76 woningen. In alle provincies daalde het risico, in Overijssel, Limburg en Brabant bleef de brandkans het grootst – vermoedelijk omdat men in dunner bevolkte gebieden een brand later ontdekt en dus later actie wordt ondernomen. Ingezoomd op de steden is het brandrisico in Enschede en Apeldoorn het grootst. Waar de Kerst voor de meeste inbraakclaims zorgt, stuwt de jaarwisseling het aantal brand-claims omhoog: door (illegaal) vuurwerk en vandalisme verdriedubbelt het aantal geclaimde schades.

Politiekeurmerk werpt vruchten af
In de risicomonitoren is dit jaar voor het eerst gekeken naar het effect van het Politiekeurmerk Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), waarover zo’n 10 procent van de huishoudens beschikt. Uit die analyse blijkt dat bij woningen met een certificaat het risico op inbraak met zeker 30 procent daalt. Omdat het certificaat naast goede verlichting en inbraakwerende sloten op deuren en ramen ook een brandmelder verplicht stelt, is het effect bij brand eveneens groot: bij woningen met een keurmerk ligt het brandrisico 36 procent lager.

Tevreden over dalende trend
Het Verbond is tevreden met de dalende trends, maar blijft hameren op goede handhaving, preventie en bewustwording. “Ook vorig jaar klopten bijna 35.000 klanten aan omdat ze slachtoffer waren van een inbraak en iets meer dan 100.000 verzekerden hebben brand gehad. Dat zijn impactvolle gebeurtenissen en we willen die aantallen verder verminderen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “En daar spannen we ons ook deze maand voor in tijdens de Brandpreventieweken. En in november zetten we ons met overheid en marktpartijen in voor de Nationale Inbraakpreventie Weken”.

Visie op veiligheid
Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom Safety Deals met overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren.

Met bronvermelding mogen de graphics van de Risicomonitoren Woninginbraken en Woningbranden worden gepubliceerd.


Was dit artikel nuttig?