Verbond komt met vernieuwd ‘Draaiboek Brand’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-07-2016

Grootschalige calamiteiten veranderen sterk van aard en omvang. De samenleving krijgt steeds weer nieuwe rampen voor de kiezen, zoals de vliegramp met de MH17 en andere vormen van terrorisme, die leiden tot nieuwe vragen over aansprakelijkheid en dekking. Het Verbond heeft – om zo snel en adequaat als mogelijk helderheid te bieden bij calamiteiten - een integrale aanpak ontwikkeld, die is vastgelegd in het ‘Protocol grootschalige calamiteiten’. Onderdeel van dit Protocol is onder meer een vernieuwd ´Draaiboek Brand’, dat wordt gedeeld met betrokken partners.

Calamiteiten veranderen in aard en omvang
Verzekeraars zien incidenten en calamiteiten sterk in aard en omvang veranderen. Dergelijke grootschalige calamiteiten leiden vaak tot veel materiele en immateriële schade en hebben een grote maatschappelijke impact. Ze krijgen veel publiciteit en leiden bij publiek en bestuurders tot vragen over aansprakelijkheid en verzekeringsdekking. De recente aanslagen in Frankrijk en België en de vliegramp met MH17 laten zien dat het belangrijk is om helderheid te hebben over de verzekerbaarheid van (grootschalige) calamiteiten en de besluitvorming en communicatie over dekking en schadeafwikkeling.

Snelle en heldere communicatie
Verzekeraars beschikken over kennis, procedures en instrumenten om na een calamiteit handelend op te treden. De branche kan financiële risico’s van grootschalige calamiteiten wegnemen en schadeherstel organiseren. Snelle en per type calamiteit op maat gesneden communicatie over de (re)actie van verzekeraars zijn daarbij essentieel, en in stappen vastgelegd in het ‘Protocol grootschalige calamiteiten’.

Nieuw ‘Draaiboek Brand’
Het Verbond kende al een ‘Draaiboek bij Rampen’. Dit is een stappenplan waarin is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche brand (opstal- en inboedelverzekeringen) bij rampen verloopt. Dit Draaiboek is opgesteld naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede (2000). Het Draaiboek is gemoderniseerd en opgesplitst in tien stappen.
Ook is de naam veranderd in ‘Draaiboek Brand’, omdat het Draaiboek zich primair richt op materiële schade. Het Draaiboek is opgesteld in samenwerking met Stichting Salvage, welke namens verzekeraars een belangrijke rol speelt bij hulp en opvang bij een calamiteit zoals brand.

Draaiboek Brand.pdf


Was dit artikel nuttig?