Skip to Content
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Actueel

Verbond steunt advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade

Voorkomen dat de funderingsproblematiek in een funderingscrisis ontaard. Dat is de kern van het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan het kabinet. Het Verbond, dat al sinds 2020 pleit voor een nationaal plan voor funderingsschade, steunt de voorgestelde aanpak voor preventieve maatregelen in de waterhuishouding, heldere informatie over funderingsrisico’s, -problemen en oplossingen én subsidies voor onderzoek en schadeherstel.

29-2-2024
Corporate Sustainability Due Diligence Directive: geen akkoord!

In de allerlaatste fase van het wetgevingsproces, normaliter een formaliteit, is geen akkoord bereikt over de CSDDD die grote bedrijven verplichten om te controleren of hun toeleveringsketens mensenrechten schaden of milieuschade veroorzaken.

29-2-2024
Stelsel arbeidsongeschiktheid nu snel verbeteren

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed evenwicht tussen inkomensbescherming en activering. Voorrang moet daarom gegeven worden aan het wegnemen van knelpunten in de uitvoering, boven een tijdrovende en ingrijpende verbouwing van het stelsel als geheel. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het rapport van de commissie OCTAS.

29-2-2024

Uitgelicht

Rijstrookassistentie en Botsingdetectie verlagen ongevalskans met meer dan 30 procent

De meeste Advanced Driver Assistance Systems kunnen de kans op een ongeval flink verlagen. Rijstrookassistentie en Botsingdetectie kunnen die kans zelfs met dertig tot veertig procent verkleinen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Verbond.

Collegereeks Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector 2024

Hart Advocaten geeft ook in 2024 duiding bij impactvolle Kifid-uitspraken. Tijdens deze colleges krijg je een korte weergave van de klacht, gevolgd door duiding bij de beoordeling van de Kifid-geschillencommissie én do's en don'ts voor je eigen werk.