Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafhandeling (OVS)

De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) is een overeenkomst tussen deelnemende verzekeraars, waaraan andere dan deelnemende verzekeraars geen rechten kunnen ontlenen.
De OVS beïnvloedt op geen enkele wijze de relatie tussen verzekeraar en verzekerde.

Download hier:

Uitspraken van de Geschillencommissie OVS

Hieronder staan de uitspraken van de Geschillencommissie OVS vanaf 2021:

Uitspraaknummer

Betreft

21 GCS-OVS 01A


Valt een uitkering voor vervangend vervoer onder het begrip schade?