Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Inschrijven

Professionele beheerders en eigenaars van wagenparken die bestaan uit meer dan tien voertuigen, kunnen zich inschrijven op dit convenant. Ook staat het convenant open voor belangenbehartigers van deze partijen. Om hieraan deel te kunnen nemen gelden de volgende voorwaarden:

Indien u zich als professioneel beheerder of eigenaar van een collectief wagenpark inschrijft, dient u het volgende bij uw inschrijving te overleggen:

  • Een overzicht waaruit blijkt dat het wagenpark waarvan u eigenaar of beheerder bent tien of meer WAM-plichtige voertuigen van één eigenaar bevat en dat u beschikt over een professionele organisatie voor schaderegeling.

 Indien u zich als professionele belangenbehartiger inschrijft:

  • Een schriftelijke verklaring van de eigenaar of beheerder van het collectieve wagenpark, waaruit blijkt dat uw organisatie de belangen behartigt van het genoemde wagenpark.
  • Om aangemerkt te worden als professionele belangenbehartiger dient u er uw (neven)beroep of (neven)bedrijf van te hebben gemaakt niet-verzekerde cascoschade te verhalen voor de beheerders of eigenaars van wagenparken, bestaande uit minimaal tien WAM-plichtige voertuigen.


Let op! Om aan de voorwaarden van inschrijving te voldoen dient u bij de aanmelding de beschreven verklaring of overzichten als bijlage toe te voegen.

Schrijf hier in.