Veiligheid in en rond het huis

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond zet zich in voor meer veiligheid in en rond het huis. Dat doet het Verbond door samen te werken met andere partijen en door cijfers over inbraken en branden te verzamelen. Deze delen we met politie, brandweer en consumenten.

Achtergronden

Verzekeraars zijn continu bezig met veiligheid in en rond het huis. Ze verzekeren huizen en inboedels tegen criminaliteit en brand, maken mensen bewust van risico’s en stimuleren hen veiligheidsmaatregelen te nemen. Door de claims die ze binnenkrijgen, weten ze precies in welke wijken bijvoorbeeld het meest wordt ingebroken. Dit maakt hen tot een ideale sparringpartner om mee te denken over dit onderwerp. Niet voor niets is veiligheid in en rond het huis een speerpunt van het Verbond. De nadruk ligt daarbij op twee thema’s: criminaliteit en brand.

Criminaliteit

Op het gebied van criminaliteitspreventie heeft het Verbond onder andere de volgende initiatieven genomen:

 • Risicomonitor Woninginbraken. Sinds 2013 publiceert het Verbond jaarlijks een analyse van inbraakclaims die verzekeraars hebben ontvangen. Deze laat duidelijke trends zien en toont ook wat de effecten zijn van preventieve maatregelen als het Politiekeurmerk Veilig Wonen en WhatsAppgroepen. Bekijk de laatste Risicomonitor Woningbranden , eerdere monitoren vindt u onder ‘Publicaties’.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het Verbond is partner van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de organisatie achter het Politiekeurmerk Veilig Wonen .
 • Nationale Inbraakpreventie Weken. Het Verbond was een van de partijen die in 2014 de Safety Deal Inbraakpreventie sloten. Deze Safety Deal staat aan de basis van de Nationale Inbraakpreventie Weken , die sindsdien elk jaar worden georganiseerd. 
 • Safety Deal Woningovervallen. Voor slachtoffers is een woningoverval een zeer ingrijpende gebeurtenis. In de Safety Deal Woningovervallen spraken het Verbond en Slachtofferhulp Nederland af meer samen te werken in de nazorgfase. Bekijk de Safety Deal , meer documenten vindt u onder ‘Publicaties’.
 • Welke preventiemaatregelen zijn nodig? De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI ) is een instrument om het inbraakrisico van woningen te bepalen en vast te stellen welke preventiemaatregelen nodig zijn. Het Verbond heeft de VRKI samen met de beveiligings- en installatiebranche ontwikkeld. De VRKI wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CCV. Verzekeraars kunnen dit instrument gebruiken, bijvoorbeeld door een korting op de premie te geven als een woning volgens de VRKI is beveiligd.

Brand

Het Verbond zet zich onder andere op de volgende manieren in om woningbranden tegen te gaan:

 • Risicomonitor Woningbranden. Sinds 2014 publiceert het Verbond deze jaarlijkse analyse van de brandclaims die verzekeraars hebben ontvangen. Sinds 2016 gebeurt dat samen met Brandweer Nederland. Bekijk de laatste Risicomonitor Woningbranden , eerdere monitoren vindt u onder ‘Publicaties’.
 • Nationale Brandpreventieweken. Het Verbond is partner van de Nationale Brandpreventieweken , die elk jaar worden georganiseerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland.
 • Convenant Samenwerking bij Brandonderzoek in Nederland. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand. Met dit convenant  willen het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars de samenwerking bij brandonderzoeken bevorderen en waarborgen.
 • Samenwerking brandweer. Het Verbond en Brandweer Nederland ondertekenden begin 2015 een intentieverklaring, waardoor verzekeraars en de brandweer op meer structurele basis kunnen samenwerken. Inmiddels lopen er verschillende projecten, waaronder de Risicomonitor Woningbranden.

Preventie is van belang, maar net zo belangrijk zijn een goede opvang van bewoners en een goede schadeafhandeling ná een brand. Om dit te bevorderen, heeft het Verbond de volgende initiatieven genomen:

 • Stichting Salvage: Stichting Salvage helpt bewoners direct na een brand met praktische zaken als het regelen van onderdak. De stichting is opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars, die allemaal lid zijn van het Verbond.
 • Draaiboek Brand: Hierin staat hoe zaken als communicatie en schade-inventarisatie door brandverzekeraars worden gecoördineerd bij rampen. Het Draaiboek Brand  is in 2016 opgesteld en is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond.

 

Veiligheid als speerpunt
Het Verbond heeft veiligheid in 2012 geformuleerd als speerpunt. Naast veiligheid in en rond het huis gaat het om verkeersveiligheid  en veilig ondernemen. Een belangrijk middel hierbij zijn Safety Deals, waarin verschillende organisaties een gezamenlijke veiligheidsdoelstelling formuleren.

Veilig gebruik lithium-ionbatterijen

Lithium-ionbatterijen zijn de meest voorkomende batterijen in ons dagelijks leven. Je vindt ze in elektrische fietsen, smartphones, powerbanks en auto's. Volgens Brandweer Nederland heeft ieder huishouden gemiddeld 125 van deze batterijen.

Het gebruik van dit soort batterijen is niet zonder risico. Ze kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Dit gebeurt tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele opladers en bij overladen of beschadigingen. Hoe ga je veilig met deze batterijen om?

Bekijk de '10 tips veilig omgaan met lithium-ionbatterijen'.

 

Laatst gewijzigd op: 11-5-2021