Rampen & terreur

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars zien incidenten en calamiteiten sterk in aard en omvang veranderen. Ook in Nederland is een terroristische aanslag een reëel denkbeeld. Verzekeraars beschikken over kennis, procedures en instrumenten om na een calamiteit handelend op te treden. De branche kan financiële risico’s van grootschalige calamiteiten wegnemen en schadeherstel organiseren.

Achtergronden

Verzekeraars delen de terreurrisico’s
Grootschalige calamiteiten, zoals een terroristische aanslag, leiden vaak tot veel materiele en immateriële schade en hebben een grote maatschappelijke impact. De omvang van de schade na een terroristische aanslag is vaak zo enorm, dat een verzekeraar dit niet in zijn eentje kan dragen. Daarom hebben verzekeraars in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme (NHT) opgericht, waarin elk jaar één miljard euro beschikbaar wordt gesteld. Verzekeraars die schade uitkeren naar aanleiding van een ramp, kunnen een beroep doen op de NHT.

Bekijk voor meer informatie onze QenA over terrorisme en verzekeren

Snelle en heldere communicatie
De recente aanslagen in Frankrijk en België en de vliegramp met MH17 laten zien dat het belangrijk is om helderheid te hebben over de verzekerbaarheid van (grootschalige) calamiteiten en de besluitvorming en communicatie over dekking en schadeafwikkeling. Verzekeraars hebben daarom twee stappenplannen ontwikkeld om zo snel en adequaat mogelijk te communiceren en actie te ondernemen bij calamiteiten:

  • Protocol grootschalige incidenten. Bij een ramp of grootschalige calamiteit speelt in de regel ook het vraagstuk van (collectieve) dekking en of beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld de molestclausule. Het protocol regelt de besluitvorming rond alle voorziene en onvoorziene calamiteiten.

  • Draaiboek coördinatie bij grootschalige incidenten. Dit is een stappenplan waarin beschreven staat hoe de coördinatie bij opstal- en inboedelverzekeringen in het geval van een ramp verloopt. Dit draaiboek is opgesteld naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en is opgesplitst in negen stappen.