Jongeren en Innovatie Programma (JIP)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Over JIP

Het JIP is ontwikkeld om young professionals en bestuurders samen te brengen rondom het thema klantgerichte innovatie. Hierbij staat de veranderende behoefte van de klant en de rol die verzekeraars daarin kunnen spelen centraal. De ervaringen en uitgewerkte ideeën van de afgelopen vier edities waren zo goed, dat er ook in 2020 weer een programma is gestart.

Win-win-win-situatie
De verbinding die tijdens dit innovatietraject ontstaat tussen de deelnemers van uiteenlopende verzekeraars levert een win-win-win-situatie op:

  • de maatschappij-overstijgende samenwerking zorgt voor een steviger netwerk en een nieuwe blik op de toekomst van verzekeren;
  • young professionals leren nieuwe skills die inzetbaar zijn binnen de eigen organisatie;
  • het levert de branche innovatie ideeën op.

Nieuwsgierig? Bekijk de onderstaande video van het JIP 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies
Om deze video te kunnen bekijken dient u de marketing-cookies te accepteren.

Voor wie is het JIP bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor enthousiaste, creatieve en klantgerichte jonge medewerkers van leden van het Verbond met maximaal vijf jaar werkervaring. Creativiteit, samenwerken en interesse in innovatie en sectorbrede ontwikkelingen zijn belangrijk.

Organisatie

De organisatie van het Jongeren en Innovatie Programma 2020 bestaat uit Ellen Jonges en Pim de Nijs. Heb je vragen over dit trainingsprogramma van het Verbond? Neem dan gerust contact met ze op via: e.jonges@verzekeraars.nl / p.de.nijs@verzekeraars.nl.