Skip to Content

Financiële educatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Partners

Ga naar Wijzer in geldzaken

De verzekeringssector wil de klant bijstaan in het omgaan met risico’s. Wij zien een rol voor de branche als het gaat om preventie/bewustwording en financiële educatie. Immers, om financiële keuzes te kunnen maken hebben mensen financiële vaardigheden nodig.

Via het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt het Verbond de inspanningen voor het vergroten van de financiële (zelf)redzaamheid van Nederlanders. We nemen zitting in de programmaraad, stuurgroep en expertteams. Ook doen we mee aan Pensioen3daagse en de Week van het geld.

Week van het Geld

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld, op school en thuis. Deze nationale projectweek vindt jaarlijks rond eind maart plaats. Door kinderen en jongeren financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op weekvanhetgeld.nl.

Digispel Fix je Risk

Wij vinden het belangrijk om tenminste één keer per jaar kinderen, ouders en docenten te laten stilstaan bij het omgaan met geld en de financiële gevolgen van risico’s. Verzekeringen spelen daarin een belangrijke rol.

Voor de Week van het geld is daarom het digitale spel Fix je Risk ontwikkeld. Op speelse en interactieve wijze gaan gastdocenten met Fix je Risk in op de rol van verzekeringen in onze maatschappij. Het afdekken van risico’s en het bieden van zekerheid maakt vele activiteiten en bedrijvigheid mogelijk.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

MoneyWays

Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven en raken daardoor in financiële problemen. Eén vijfde van de Nederlandse jongeren neemt zelfs grote risico's als het op geld aankomt, met soms armoede en schulden tot gevolg. Er wordt weinig over gepraat of pas als het (veel) te laat is: geldzaken zijn nog altijd taboe. En dat terwijl geld veel aspecten beïnvloedt: opleiding, wonen en psychische gezondheid.

MoneyWays is een preventief peer education programma dat dit schooljaar in 1.000 klassen in heel Nederland draait. Binnen MoneyWays is aandacht voor de kennis en kunde over omgaan met geld, maar ook voor de sociaal-emotionele kant ervan, zoals groepsdruk, verleidingen en schaamte. Jonge rolmodellen – peer educators – die dichtbij de doelgroep staan, delen in drie lessen hun kennis over geldzaken én hun persoonlijke ervaringen. Zij breken het gesprek open en verminderen de barrière om hulp te vragen.

Het Verbond van Verzekeraars, Diversion en het Nibud hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat het urgente thema ‘verzekeren’ is geïntegreerd binnen MoneyWays. Verzekeren is daardoor sinds schooljaar 2015-2016 integraal onderdeel geworden van het lesmateriaal van MoneyWays. Dit is ook nodig want er heerst nog veel onwetendheid over verzekeren onder jongeren.

Met MoneyWays brengen Diversion en het Nibud verschillende partijen bijeen die verantwoordelijkheid voelen voor de strijd tegen armoede- en schuldenproblematiek: Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, private fondsen en scholen door heel Nederland. En niet zonder succes: intussen hebben tienduizenden jongeren in meer dan zestig gemeenten het programma gevolgd.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Publicaties

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023