Skip to Content

Arbeidsmarkt

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De befaamde woorden van Ruud Lubbers echoën nog na: ‘Nederland is ziek’. Door een reeks hervormingen is het verzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheid vervolgens fors (met ongeveer de helft) gedaald. De goede elementen van die hervormingen staan garant voor doorgaand succes.

Verzekeraars adviseren de formateur om het advies van de Stichting van de Arbeid (StAr) inzake een voor zzp'ers verplichte basisbescherming uit te voeren. Alsmede het akkoord van 2018 inzake loondoorbetaling (met als onderdeel de invoering van de verzuim-ontzorgverzekering). Goede re-integratie is in het belang van werknemers, werkgevers en de maatschappij als geheel. Als het verzuim zo laag mogelijk is en re-integratie succesvol, levert dat grote financiële voordelen op voor bedrijven.

Het eventueel collectiviseren van het tweede jaar loondoorbetaling zal dat ondergraven. Een collectief uitgevoerd tweede ziektejaar leidt tot hogere uitvoeringskosten, hogere lasten voor werkgevers en een hoger risico voor werknemers om arbeidsongeschikt te raken. Werkgevers, en daarbij vooral kleine, kunnen geholpen worden wanneer re-integratieverantwoordelijkheden eenvoudiger worden.

Verkiezingsdebat 2021

Over het onderwerp ziekte en re-integratie is in aanloop naar de formatie een verkiezingsdebat gehouden. Dit debat gemist, maar wil je wel weten wat politieke partijen, MKB-Nederland en OVAL hierover zeggen? Lees het verslag of bekijk de compilatie (video).

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023