Verbond in Europa

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Veel wet- en regelgeving die voor verzekeraars relevant is, komt uit de koker van de Europese Unie. Het is voor het Verbond daarom van groot belang goed aangesloten te zijn op ontwikkelingen in Brussel door zijn lidmaatschap van de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars Insurance Europe. Maar het Verbond is ook zelf actief richting beleidsmakers en politici, vanuit het eigen kantoor aan de Rue Montoyer in Brussel.
 
Insurance Europe
Bij Insurance Europe zijn brancheorganisaties van verzekeraars van alle 28 Europese lidstaten aangesloten, plus die uit een aantal omringende landen. Insurance Europe vertegenwoordigt de belangen van alle soorten verzekeraars, waaronder grote pan-Europese verzekeraars, onderlinge verzekeraars en herverzekeraars.
Insurance Europe staat voor een open en concurrerende markt, waarin het belang van de consument hand in hand gaat met een gezonde verzekeringssector. De verzekeringskoepel signaleert politieke issues die van strategisch belang zijn voor Europese verzekeraars en promoot de rol die verzekeraars spelen bij de bescherming en veiligheid van de consument en bij economische groei. Als dé stem van verzekeraars in Europa heeft de koepel veel invloed en de meeste lobby van het Verbond in Brussel loopt dan ook via Insurance Europe.

Rol Verbond in Europa
Het Verbond houdt ook zelf nauwlettend in de gaten welke wetgevingsinitiatieven worden genomen en onderneemt waar nodig actie. Het is immers te laat om bij de Nederlandse overheid aan te kloppen als Europese regelgeving al wordt geïmplementeerd in Nederlandse wet- of regelgeving. Daarnaast houdt het Verbond verzekeraars in Nederland op de hoogte van Europese beleidsontwikkelingen.
 
De Europese Unie
Voor het Verbond zijn de EU-instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad van Ministers) alledrie van belang. Zo heeft de Europese Commissie het recht van initiatief. Zij kan als enige instelling voorstellen doen voor nieuwe wet- en regelgeving. De andere twee instellingen, het Europees Parlement en de Raad van Ministers – ook wel de Raad van de Europese Unie genoemd – zijn minstens zo belangrijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving op financieel gebied. Het Parlement heeft op bijna al onze terreinen medebeslissingsbevoegdheid en amendeert daarmee veel wetsvoorstellen. Naast contacten met de drie ‘officiële’ Europese instellingen onderhoudt het Verbond een omvangrijk netwerk van Europese en internationale stakeholders, waaronder Europees toezichtautoriteit EIOPA in Frankfurt en het internationale samenwerkingsverband van toezichthouders IAIS in Bazel.

;

Cookies

{cookieText}