Verbond in Europa

}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Veel wet- en regelgeving die voor verzekeraars relevant is, komt uit de koker van de Europese Unie. Het is voor het Verbond daarom van groot belang goed aangesloten te zijn op ontwikkelingen in Brussel. Dit doet het Verbond met name door zijn lidmaatschap van de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars Insurance Europe. Maar het is zelf ook actief richting beleidsmakers en politici, vanuit het eigen kantoor aan de Rue Montoyer in Brussel.
 
Insurance Europe
Bij Insurance Europe zijn brancheorganisaties van verzekeraars van alle 27 Europese Lidstaten aangesloten, plus die uit een aantal omringende landen. Insurance Europe vertegenwoordigt de belangen van alle soorten verzekeraars, waaronder grote pan-Europese bankverzekeraars, onderlinge verzekeraars en herverzekeraars. Samen zijn die goed voor 94 procent van het totale premie-inkomen van de Europese verzekeringsindustrie, zo’n 1.100 miljard euro.
Insurance Europe streeft naar een open en concurrerende markt, waarin het belang van de consument hand in hand gaat met een gezonde verzekeringssector. De verzekeringskoepel signaleert politieke issues die van strategisch belang zijn voor alle Europese verzekeraars en promoot de rol die verzekeraars spelen bij de bescherming en veiligheid van de consument en bij economische groei.

Meer weten? Ga dan naar de website van Insurance Europe.

Rol Verbond in Europa
Naast het lidmaatschap van Insurance Europe houdt het Verbond ook zelf nauwlettend in de gaten welke wetgevingsinitiatieven worden genomen. Het is immers te laat om bij de Nederlandse overheid aan te kloppen als een Europees initiatief al wordt geïmplementeerd in Nederlandse wet- of regelgeving. Daarnaast is er voor het Verbond een rol weggelegd om verzekeraars in Nederland op de hoogte te houden van Europese maatregelen.
 
De Europese Unie
Voor het Verbond zijn de EU-instellingen (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad van Ministers) alledrie van belang. Zo heeft de Europese Commissie het recht van initiatief. Zij kan dus als enige instelling voorstellen doen voor nieuwe wet- en regelgeving. Ook de andere twee instellingen, het Europees Parlement en de Raad van Ministers – ook wel de Raad van de Europese Unie genoemd – zijn belangrijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de relevante wet- en regelgeving op financieel gebied. Het Parlement heeft op een groot aantal terreinen medebeslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigt de Europese burger. Naast contacten met de drie ‘officiële’ Europese instellingen onderhoudt het Verbond een omvangrijk netwerk van Europese en internationale stakeholders.

;

Cookies

{cookieText}