Skip to Content

Energietransitie: verzekerd van veilige zonnepanelen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voorkom schade

Ook op andere terreinen is preventie belangrijk. Bekijk de pagina met alle tips, tools en brochures.

Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij! Maar helaas gaat er bij de installatie weleens iets mis. Verzekeraars komen in de praktijk geregeld onveilige situaties tegen. Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen. Het is meestal het menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Dit speelt voornamelijk bij grote bedrijfsdaken waarop veel zonnepanelen worden gemonteerd. 

Risico's bij zonnepanelen

De onderkant van de panelen kan bijvoorbeeld tot negentig graden warm worden. Als er dan onvoldoende ventilatieruimte is tussen de panelen en het dak, kan het al snel misgaan. En als er eenmaal brand uitbreekt in de omgeving van brandbare materialen, zoals isolatiemateriaal, dan is dat vaak omvangrijk. Dat komt ook doordat de brandweer pas kan blussen als de situatie veilig is en de stroom is uitgeschakeld. Een installatie die nog onder stroom staat, is levensgevaarlijk.

Een ander risico vormt het instorten van het dak. Dat komt minder vaak voor dan brand, maar kan wel veel schade opleveren. Niet elke dakconstructie is meteen geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hier onderzoek naar uitgevoerd bij grote daken zonder woonbestemming. Daaruit blijkt dat 15 procent van de grote daken ‘zwaar’ beperkt is en 45 procent een ‘lichte’ beperking heeft. Bij 60 procent van deze gebouwen zijn dus een of meerdere soms ingrijpende aanpassingen nodig, voordat ze geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. 

De nieuwe producten en technieken rond verduurzaming brengen nieuwe verzekeringsvraagstukken met zich mee en daardoor ook andere verzekeringsoplossingen. Na een fikse brand bijvoorbeeld zijn kleine deeltjes van zonnepanelen soms tot wel kilometers ver terug te vinden. Bijvoorbeeld op omliggende landbouwgronden. De landeigenaren kunnen de grond pas weer gebruiken als alle resten zijn opgeruimd. De kosten daarvan worden soms niet of slechts deels gedekt door een verzekering.

Tijdens een webinar van het Verbond zijn de oplossingen hiervoor gepresenteerd. Allereerst werd de problematiek geschetst, vervolgens kwam het juridisch kader aan bod en de rol van Salvage. Ook werd tijdens dit webinar aangekondigd dat VOAM, Salvage en het Verbond werkten aan een opruimingsprotocol na een brand. Dit protocol is inmiddels gereed.

Veilige installatie verkleint het risico op schade

Het Verbond raadt aan om áltijd eerst te overleggen met de verzekeraar voordat panelen worden aangelegd. Dat kan teleurstellingen achteraf voorkomen. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat het risico op schade toeneemt als er zonnepanelen worden geïnstalleerd. Met een preventiebrochure, geschreven voor en door verzekeraars, wil het Verbond de bewustwording hiervoor aanwakkeren. De brochure gaat vooral over grotere zonnepanelen-installaties, waaronder panelen op het dak van een stal bij een agrarisch bedrijf of op een bedrijfspand bij een distributiecentrum. Op die daken worden soms wel honderd panelen gelegd, maar het dak is niet altijd berekend op dat extra gewicht. Als er dan nog meer belasting bij komt, bijvoorbeeld in de vorm van sneeuw of regen, kan dat leiden tot doorbuigen. Het water blijft dan op het dak staan, waardoor het instortingsgevaar toeneemt. 

Een eerste voorwaarde voor de aanleg van zonnepanelen is dus een goede en veilige installatie. Daarvoor is een goede inspectie bij oplevering en periodiek erna een must. Op dat front is er goed nieuws: de SCIOS Scope 12. Met deze regeling voor de inspectie van zonnepaneleninstallaties kunnen gecertificeerde inspecties worden uitgevoerd. 

Data leidt tot meer inzicht

Voor een beter inzicht in branden met zonnepanelen heeft het Verbond besloten data te willen verzamelen over met name grote branden die gerelateerd zijn aan energietransitie. Momenteel onderzoeken wij of dergelijke data al ergens beschikbaar is en verzameld, gecombineerd en gepubliceerd kan worden. 

Webinar zonnepanelen op stallen

ZLTO organiseerde in het eerste kwartaal van 2022 het webinar ‘zonnepanelen: brandveiligheid & risico’s’. Er werd uitleg gegeven over de aanleg, het onderhoud en de risico’s van zonnepanelen op staldaken. Kijk het webinar terug.

Laatst gewijzigd op: 13-1-2023