Skip to Content

Verzekerd van een veilige energietransitie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 zeventig procent moet zijn. De Nederlandse overheid zet daarom vol in op het gebruik van duurzame energievormen, van zonnepanelen tot waterstof. Huiseigenaren, bedrijven en overheden worden via wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen aangespoord om over te gaan op duurzame energie. Elke particulier en ondernemer krijgt ermee te maken, verzekeraars daardoor ook.

Zorgen over (brand)veiligheid energietransitie

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op: accu’s van elektrische apparaten, waaronder fietsen en auto’s, het (na)isoleren van gebouwen, het aanbrengen van zonnepanelen of aan het gebruik van waterstof in woonwijken, auto's en industrie. Stuk voor stuk mooie duurzame ontwikkelingen, maar ze kunnen ook nieuwe risico’s opleveren: nieuwe (brand)veiligheidsvraagstukken duiken op. Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen over de veiligheid.

De transitie en verregaande verduurzaming zorgen op grote schaal namelijk voor nieuwe én andere risico’s. Verzekeraars pleiten er daarom samen met Brandweer Nederland voor om al in de ontwikkelingsfase (brand)veiligheidsrisico’s mee te nemen en daar niet pas in een later stadium over na te denken. Op dit moment lijkt de kwantiteit van de verduurzaming het te winnen van de kwaliteit, terwijl verzekeraars vinden dat dit hand in hand moet gaan.  

Meekijken in vroeg stadium

Eén van de ‘makkelijkste’ verbeterpunten die verzekeraars voorstellen, betreft het meekijken in een vroeg stadium. Nu komen verzekeraars vaak pas als sluitstuk in beeld bij alle partijen (zoals adviseurs, overheid en wetenschap), terwijl er juist veel winst te behalen valt als ze eerder worden ingeschakeld. Verzekeraars zijn immers risicodeskundigen bij uitstek en hebben daarover veel kennis en kunde in huis. Deze willen ze graag delen bij de verdere ontwikkelingen rondom de energietransitie.

Soms gebeurt dat al, zoals bij de ontwikkeling van de Scios scope 12, een inspectiemethode voor zonnepaneleninstallaties. Ook waren verzekeraars betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkeling van een richtlijn voor het gebruik van dompelcontainers bij het blussen van branden met elektrische voertuigen en denken verzekeraars mee bij de pilot waterstof van Stad aan 't Haringvliet. Met die betrokkenheid kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren in de zoektocht naar randvoorwaarden en oplossingsrichtingen die bijdragen aan zowel de energietransitie als de veiligheid.

Hoe zorgen we voor een veilige energietransitie?

Het is topprioriteit voor verzekeraars om risico’s die uit de energietransitie voortkomen verzekerbaar te maken en te houden. Dat doen zij door het delen van kennis en kunde met de overheid, wetenschap en techniek. Verzekeraars pleiten daarbij voor meer, veiliger en uniforme standaarden en wet- en regelgeving om nieuwe (brand)risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Dat wil niet zeggen dat de sector de duurzaamheidstransitie niet steunt. Integendeel, ook verzekeraars hebben het Nationaal Klimaatakkoord ondertekend vanuit hun rol als grote institutionele beleggers. Zij zien de noodzaak voor verduurzaming door klimaat- en weergerelateerde schades, zoals de overstromingen in Limburg (juli 2021). Daarnaast willen verzekeraars risico’s graag verzekerbaar houden en zoveel mogelijk voorkomen dat particulieren of bedrijven die zich moeten of willen verzekeren, dat niet (voldoende) kunnen. De sector helpt daarom in toenemende mate zijn klanten bij het mogelijk maken van de transitie. Denk aan ‘asbest eraf en zonnepanelen erop’, projecten met groene woningen en pilots met waterstof. 

Huidige risico's en het verkleinen van deze risico's

Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in ons land groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij, maar helaas gaat er bij de installatie weleens iets mis. Verzekeraars komen in de praktijk geregeld onveilige situaties tegen. Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen. Het is meestal het menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

>> Lees over de risico's van zonnepanelen en de verbetervoorstellen

Waterstof

Nederland gaat van het gas af, daarom wordt er naar nieuwe vormen van schone energie gekeken. Bijvoorbeeld waterstof. Inmiddels zijn er in enkele steden pilots, waar Stad aan 't Haringvliet de bekendste van is. Verzekeraars denken en praten mee in deze pilot over een veilige inzet van waterstof als nieuwe energiebron. Het Verbond heeft een uitgebreide brochure 'Waterstof, praktische en technische informatie voor verzekeringsprofessionals' uitgebracht waarin dieper wordt ingegaan op de risico's en mogelijkheden van waterstof.  

Accu's en batterijen

Een lithium-ionbatterij is lichtgewicht, oplaadbare batterij of accu in elektrische fietsen, scooters, auto’s, smartphones, tablets, laptops en hoverboards. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Het gebruik van dit soort batterijen is niet zonder risico. Ze kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Het is belangrijk om veilig om te gaan met dit soort ‘batterijen’.

>> Lees wat jij kunt doen om deze batterijen en accu's veilig te gebruiken

Ook brandgevaar van elektrische auto's in parkeergarages is een toenemende zorg voor de maatschappij. Verzekeraars zien dat het Bouwbesluit nu is ingericht op vluchtveiligheid en niet op brandveiligheid. Verzekeraars en Brandweer Nederland willen toe naar een situatie waarin brandveiligheid het uitgangspunt is, om de kans op brand (en ook schade) zoveel mogelijk te verkleinen.

Isolatiematerialen

Bij renovaties en nieuwbouw kan veel vaker dan nu worden gekozen voor brandveilige materialen. 

>> Lees hoe brand(on)veilig verschillende materialen zijn en wat het Verbond voorstelt

Position paper: Verbond pleit voor een veilige energietransitie

Laatst gewijzigd op: 16-8-2022